Naše ambulance z personálního hlediska:

MUDr. Jaroslav Zajíc

Praxe

1991: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
1992-1994: Nemocnice s poliklinikou Vyškov, interní oddělení
1993: Clinique Cardiologique et Urgences Cardiologiques Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble
1994-2001: Klinika infekčních chorob, JIP, ambulance, Fakultní nemocnice Brno – Bohunice
2001 – dosud: ambulance interní lékařství, jaterní a boreliová poradna.

Atestace, licence

1994    Atestace z vnitřního lékařství I. stupně
1997    Specializovaná atestace v oboru přenosné nemoci
1998    Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru přenosné nemoci
2000    Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor interní lékařství
2008    Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru vnitřní lékařství
2008    Specializovaná způsobilost lékaře v oboru infekční lékařství.

Dagmar Goldammerová

Všeobecná zdravotní sestra

Vybavení ordinace:

Naše ordinace je vybavena následující technikou:

  • EKG
  • Tonometry Omron
  • Spirometr (screening)
  • Glukometr
  • Přístroje  pro ambulantní 24hod. monitorování krevního tlaku
  • Pulzní oxymetr NONIN
  • Multi Dopplex II