Lymeská borelióza

diagnostika a léčba

laboratorní testy prováděny laboratořemi synlab czech s.r.o., certifikát ISO 9001:2008

 

Chlamydie, chlamydiové infekce

diagnostika a léčba

 

Diabetologická poradna

Zajišťujeme dispenzární péči o pacienty s cukrovkou (diabetes mellitus) 2. typu, kteří jsou léčeni dietou nebo léky (perorálními antidiabetiky). Péči o pacienty léčenými inzulínem musí zajišťovat specialista v oboru diabetologie.

Rozsah péče o diabetiky je určen Českou diabetologickou společností (www.diab.cz):

kontroly u stabilizovaných pacientů na dietě či PAD mají být 1x za 3-6 měsíců, nejméně jednou za půl roku. Dekompenzovaní nebo pacienti začínající léčbu mohou potřebovat kontroly častěji, podle klinického stavu

minimálně 1x ročně se provádí celkové vyšetření podle klinického stavu a ostatních chorob – odběr krve na zjištění hladiny lipidů, funkce ledvin apod., podrobné vyšetření moči po 24-hodinovém sběru, EKG, vyšetření dolních končetin, oční vyšetření.

 

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

Toto monitorování je nejuznávanější metodou ke zjištění abnormálních hodnot krevního tlaku nebo u léčených nemocných posouzení správné léčby. Objednaný pacient se dostaví dle dohodnutého času k převzetí přístroje. V den vyšetření je pacientovi nasazena manžeta k měření krevního tlaku na paži.

Po zapůjčení přístroje vám bude měřen krevní tlak v pravidelných, předem nastavených časových intervalech. V době vlastního měření je vhodné paži uvolnit, neohýbat – tím zajistíte správné měření krevního tlaku. (upozornění – při chybném změření např. příliš napjatá paže se může v krátké době měření zopakovat).

Při každém měření, které je přístrojem předem avizováno zvukovým signálem, je důležité uvolnit paži, na níž je manžeta a nechat ji po dobu měření v klidu.

Sestra zkontroluje nastavení a funkci záznamníku, změří krevní tlak a pacient odchází domů se zapůjčeným přístrojem a deníčkem. Vlastní přístroj je umístěn na opasku a je přibližně stejné velikosti jako walkman.

Aby nedošlo k nepřesnostem v záznamu, případně k poškození přístroje, musíte se vyvarovat pohybu v blízkosti silných magnetických polí, elektromotorů. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Během vyšetření není nutné žádné další omezení.

Deníček slouží k zaznamenávání veškeré činnosti, která ovlivňuje krevní tlak, fyzická námaha, psychický stres, užívání léků, nespavost a doba spánku.

Přístroj je diskrétní, malý a tichý, lze jej schovat pod volné oblečení a normálně s ním pracovat. Nesmí se namočit ani upustit na zem. S přístrojem pacient i spí.

Po vrácení přístroje jsou hodnoty načteny počítačem a následně zhodnoceny lékařem.

Test trvá: 24 hodin
Příprava: Není nutná
Rada: K dodržení lepších hygienických podmínek doporučujeme přijít v bavlněném tričku s delším rukávem, přes který se upevní manžeta měřicího přístroje.