Lymeská borelióza (dále jen LB) je nejčastější infekcí přenášenou klíšťaty v České republice.

V Evropě jsou původcem onemocnění Borrelia afzelii a Borrelia garinii, vzácněji Borrelia burgdorferi sensu stricto, přenašečem je klíště Ixodes ricinus.

Většina nákaz probíhá asymptomaticky, klinicky manifestní případy se projeví zejména postižením kůže, kloubů, nervového systému a srdce.

Klasifikace onemocnění

Klinické projevy LB se schematicky dělí do tří stadií.

Dvě stadia jsou časná, pozorují se v prvních týdnech a měsících po nákaze. Třetí stadium je pozdní, probíhá měsíce až léta po infekci. Projevy jednotlivých stadií by měly být odděleny asymptomatickým intervalem trvajícím dny až roky. Většina nemocných má však pouze jedinou manifestaci LB, obvykle nedojde k postupnému rozvoji onemocnění ve třech stadiích.

Stadia Lymeské borreliózy

 • Časná lymeská borelióza 
  • Stadium časné lokalizované (dny až týdny po nákaze)
   • Erythema migrans – někdy s celkovými chřipkovými příznaky
  • Stadium časné diseminované (týdny až měsíce po nákaze)
   • Mnohočetné migrující erytémy
   • Borreliový lymfocytom
   • Akutní neuroborrelióza – kraniální neuritida: paréza n. VII a jiných hlavových nervů | aseptická meningitida, encefalitida | Garin-Bujadoux-Bannwarthův syndrom
   • Lymeská artritida – artralgie, migrující artritidy
   • Lymeská karditida – dysrytmie, myokarditida, perikarditida
 • Pozdní lymeská borelióza
  • Stadium pozdní diseminované (měsíce až roky po nákaze)
   • Acrodermatitis chronica atrophicans – někdy s celkovými chřipkovými příznaky
   • Pozdní neuroborrelióza – chronická progresivní encefalitida, encefalomyelitida | chronická polyneuritida
   • Pozdní lymeská artritida